En svensk kortfilm av Falsett Produktion som handlar om hur grupptryck kan påverka vänskap och konsekvenserna det för med sig.

Filmen producerades främst till att sändas för Stockholm Filmskolas avslutning Juni 2013 men kommer i framtiden distribueras till olika filmfestivaler i Sverige.

Det viktigaste med denna film var att skapa en trovärdighet och få lyssnaren att känna samma sak som karaktärerna i filmen. Ljudet ska vara sparsmakat och den främsta tyngden ska ligga på dialogerna i filmen.

Våra ansvarsområden var ljudredigering, ljuddesign och postproduktion.