I denna svenska kortfilm

av Allie Karlsson var vi ansvariga för postproduktion av ljudet som innefattade: Restaurering och redigering av dialog, tramp, atmosfärsljud och mastring av ljud och musik. Dit Vingarna Bär är ett filmprojekt för äldre barn och yngre tonåringar. En film om sorg och att tappa allt, men också om att hitta mening i världen.

DVB3