Autism Speaks är en autism förespråkande organisation i USA som sponsrar autismforskning och bedriver medvetet och utåtriktad verksamhet som syftar till familjer, regeringar och allmänheten. Denna video har sänts i hela USA på kanalen FOX.

Vi gjorde dialogredigeringen, ljudeffekter och slutlig mastermix på filmen.